Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS järjesti helmikuun neljäntenä Sotesoppaa, sivistyssalaattia ja kuntakeitto nimisen seminaarin. Nimensä mukaisesti seminaarissa puhuttiin sote-uudistuksesta, sivistyksestä ja kunnista. Seminaarin tarkoitus oli tarkastella mainittuja asioita monipuolisesti ja useammasta näkökulmasta. Puhujajoukko olikin edustava otos pelikentällä vaikuttavista toimijoista. Mukana oli ministereitä kolminkin kappalein, sairaanhoitopiirin johtaja, rehtoreiden liiton puheenjohtaja, Suomen yrittäjien liiton varapuheenjohtaja, tutkija, kunnanjohtaja ja maakuntajohtaja. Puhujajoukon koostumuksella varmistettiin näkemysten moninaisuuden esilletulo.
 
Alustajat puhuivat omista näkö- ja tulokulmistaan. Seminaarin teemat avautuvat monimuotoisena ja -ulotteisena ilmiökimppuna. Alustajien puheenvuorot löytyvät podcasteina täältä.
 
Seminaari oli hauskalla tavalla kolmijakoinen. Aluksi lusikoitiin sotesoppaa. Tämän osion puhujat pyrkivät selventämään vaikeasti hahmottuvaa kokonaisuutta eli sitä, mistä sote-uudistuksessa on oikeastaan kyse. Alustusten jälkeen jäi vaikutelma, että käsissä on varsin monimutkainen ja hankala paketti tai paremminkin ongelma, jonka ratkaisuyritykset ovat melko pahasti menneet solmuun. Sivistyssalaattiosiossa yritettiin haarukoida sivistyksen merkitystä ja tärkeyttä. Sivistys määriteltiin varsin pitkälti koulujärjestelmän kautta ja sen tuotoksena. Rajaukset ovat toki perusteltuja, varsinkin jos ajatellaan asiaa kuntien näkökulmasta, mutta sivistyssalaattiosiosta jäi valitettavasti käteen vain melko tekninen näkemys sivistyksestä.
 
Kuntakeitto tarjottiin jälkiruokana ja siinä ilmeisesti haluttiin valottaa kuntien tehtäväkenttää ja roolia sote-uudistuksen pyörteissä ja sivistyspalveluiden tuottamisessa. Osin tässä pyrinnössä onnistuttiin ja jälkiruokavaihe sisälsi seminaarin hersyvimmän ja eniten spontaaneja nauruja irrottaneen alustuksen; epäilemättä monet paikalla olleista kuntapäättäjistä pystyivät samastumaan Juvan kunnanjohtajan varsin henkilökohtaiselta vaikuttaviin huomioihin.
 
Kaiken kaikkiaan seminaari oli mielenkiintoinen. Puhujat onnistuivat rakentamaan melko laajaspektrisen kurkistusikkunan rajussa turbulenssissa olevaan kuntakenttään ja siihen, millaisten odotusten ja suorituspaineiden kourissa tulevaisuuden kunnat joutuvat painimaan. Alustajat olivat tässä mielessä onnistuneita valintoja kaikki.
 

Lopuksi on syytä antaa erityiskiitos seminaarin päättäneelle lounaalle. Ilahduttavaa oli buffet-pöydän anti useine salaatteineen.