Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura järjesti vuotuisen Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen päivät

Päivien pitopaikka oli tällä kertaa Helsinki ja tarkemmin Arcada-ammattikorkeakoulu.

Osallistuimme päiville järjestämällä työryhmän Kuntasäpinää 2015 tutkimuksemme teemaan liittyen eli toivoimme sessioomme esityksiä paikallisesta asukasaktivismista. Saimme ihan kivasti esityksenpitäjiä yksinkertaisen session järjestämiseksi. Esitysten abstraktit ja esittäjien nimet ovat luettavissa täältä. 

Työryhmämme kokoonpano oli tasapainoinen ja hallittu sekoitus teoreettista pohdintaa ja käytännöllistä toimeenpanevaa viisautta.

Itse työryhmän työ sujui hyvässä ja keskustelevassa hengessä. Yleisö ja paperienpitäjät kommentoivat vilkkaasti, oivaltavasti ja monipuolisesti esityksiä. Työryhmän järjestävät jättäytyivät suosiolla viimeisiksi esiintyjiksi, sillä meiltä tuli yhden esityksen asemesta kaksi paperia. Viimeisenä esiintyminen oli myös taktinen valinta, sillä samalla kertaa pystyi vetelemään lankoja yhteen työryhmässä käydyistä keskusteluista.

Näin järjestäjän näkökulmasta oli tavattoman antoisaa ja suorastaan ylentävää saada kuunnella sellaisia esiintyjiä, joilla on ensi käden tutkittua tietoa paikallisesta asukas- ja kansalaisaktivismista. Tutkimuksemme näkökulmasta työryhmässä pidetyt puheenvuorot olivat kiintoisia, hyödyllisiä, valaisevia ja avasivat uusia näkökulmia kansalaisten osallistumisen tematiikkaan: kansalaisaktivismi on totta vie paljon muutakin kuin vastarannan kiiskenä olemista tai NIMBYilyä, vaikka ei niissä osallistumismuotoina ja toimintatapoina mitään vikaa olekaan. Valitettavan usein julkisuudessa vain asukasaktivismi esitetään, tai hienommin sanoen representoidaan, vastustamisen ja hankaloittamisen kehysten kautta tulkiten.

Mistä työryhmässämme sitten oikein puhuttiin:

Bäcklundin Pia (Tampereen yliopisto) piti mielenkiintoisen esityksen (laadittu yhteistyössä Elisa Stenvallin (Tay) kanssa), jossa hän avasi Britanniassa virallisen aseman saanutta Neighbourhood Planning -järjestelmää. Esitys herätti useita kysymyksiä ja pohdintoja nimenomaan siitä, ketkä saavat äänensä kuuluviin ja vaikuttavat paikallisten asioiden suunnittelussa, valmistelussa ja toteuttamisessa. Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että Brittien NP-järjestelmä ei ole ongelmaton paikallisen suunnittelun työkaluna ja edustuksellisuuden takaajana.

Markus Laine (Tampereen yliopisto) piti esityksen, jonka laadintaan olivat osallistuneet myös Helena Leino (Tay) ja Minna Santaoja (Tay). Markuksen esityksessä avattiin mielenkiintoisesti kaupunkikaavoittamiseen liittyviä ongelmatilanteita ja haasteita, kun kyseessä on keskikaupungin lisärakentaminen ja valmisteluprosessissa on mukana paitsi kaupunki ja rakennuttajat niin myös yksityiset asunto-osakeyhtiöt, jotka eivät useinkaan löydä yhteistä säveltä tai jaa samaa visiota kaavoitukseen liittyvistä mahdollisuuksista tai uhkista.

Kovasti tamperelaispitoiseen esiintyjäkaartiin jyväskyläläisen säväyksen toivat Jukka Laukkanen (Jyväskylän kaupunki) ja Matti Hakamäki (LIKES). Heidän esityksensä aihe oli miten politiikakohjauksella voidaan edistää ongelma-alueiden yhteisöllisyyttä. Jukka esitteli Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeen talkootyöskentelyä, jonka ansiosta alueelle saatiin rakennettua laavu asukkaiden käyttöön. Jukan ja Matin esitys oli rakennettu siten, että Jukka esitteli tapauksen ja kertoi vaikutelmiaan kaupungin virkamiehen ominaisuudessa ja Matti omaksui opponoivan diskussantin roolin.

Session viimeisenä esityksenä oli puheenjohtajiston oma katsaus hiljaittain alkaneeseen "Asukasaktiivit kansanvallan edustajina: Kansalaisten muuttuvat edustamiskäsitykset ja -Käytännöt” tutkimukseen. Empiiristä aineistoa ei ole vielä ehditty kerätä, joten presentaatio keskittyi teoreettisten lähtökohtien esittelyyn.

Työryhmä oli, kuten jo todettiinkin, keskusteleva ja eläväisesti vuorovaikutteinen. Siitä kiitos kaikille paikalla olleille. Lisäksi järjestäjät saivat hirmuisen paljon vinkkejä mielenkiintoisista asukasaktivismitapauksista (mikä olikin salainen toiveemme päättäessämme ehdottaa työryhmää KANTU 2015 -päiville).  

Lopuksi: kaikki kynnelle kykenevät ja asiasta innostuvat, liittykää Kuntasäpinää 2015 Facebook -ryhmään. Tervetuloa vaikuttamaan, keskustelemaan, vinkkaamaan mielenkiintoisista jutuista ja kommentoimaan.