Kuntasäpinää 2015 dynaaminen voimakaksikko matkasi maaliskuun 19 Varsinais-Suomeen, tarkemmin sanottuna Turkuun. Matkalla oli kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin halusimme haastatella Kähärin koulun vanhempainyhdistyksen edustajaa. Kyseinen vanhempainyhdistys on ollut tavattoman aktiivinen ja pyrkinyt vaikuttamaan Kähärin koulua koskeviin päätöksiin. Koulun vanhempainyhdistys aloitti toimintansa jo 1970-luvulla koulua uhanneen lakkautusuhan vuoksi. Viime aikoina vanhempainyhdistys on ollut aktiivinen erityisesti TeliaSoneran linkkimaston sijoittamispaikan suhteen, kouluviihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien järjestäjänä, liikuntakerhotoiminnassa ja liikenneturvallisuuden ajamisessa.

Kähärin koulun vanhempainyhdistyksen toiminnasta kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Henrik Elonheimo. Henrik oli tyytyväinen yhdistyksen toiminnan aktiivisuuteen ja siihen, miten se ”matalan kynnyksen” yhdistystoimintana on osaltaan luomassa yhteisöllistä kähäriläistä paikallisidentiteettiä.  Henrikin haastattelu vahvisti jo aikaisemmissa haastatteluissa saamaamme käsitystä siitä, miten paikalliset asukasaktivistiyhdistykset kokevat yhteisöllisyyden tunteen kasvattamisen erittäin tärkeäksi. Ihminen on sosiaalinen eläin ja kaipaa kuulumista johonkin yhteisöön. 

20150319_125024.jpg

Kähärin koulun vanhemapinyhdistyksen puheenjohtaja Henrik Elonheimo haastateltavana

Toinen seikka, joka Henrikin haastattelun myötä myöskin sai lisävahvistusta on, että paikallisaktiivit näkevät kunnan/kaupungin virallisen päätöksentekokoneiston etäisenä ja paikallistason arjesta irtautuneena. Virallinen päätöksenteko- ja valmistelukoneisto vaikuttaa linnoittauteneen norsunluutorniinsa ja tekevän päätöksiään tuntematta alueen oloja, paikallishistoriaa tai asukkaille tärkeiden paikkojen/rakennusten/ympäristön merkitystä.  Usein poliittisten luottamushenkilöiden ja virkamieskunnan toimintaa on kuvailtu kaoottiseksi, epäjohdonmukaiseksi ja epäloogiseksi. Kuitenkin kunnallisen päätöksenteon ja poliittisen toiminnan tarkoituksena on toimia kuntalaisten/kaupunkilaisten parhaaksi. Näin ei tähän mennessä kertyneen aineiston perusteella vaikuttaisi olevan. Ehkäpä kuntapäättäjillä olisi syytä katsoa peiliin ja malttaa olla syyttämättä peiliä, jos heijastuskuva ei silmää miellytä.

Turun reissun toinen syy oli Åbo Akademissa pidetyt  Statsvetardagarna 2015 (Politiikan tutkimuksen päivät). Osallistuimme Linnéa Henrikssonin, Sari Pikkalan  ja Siv Sandbergin vetämään Kommunaldemokrati och –politik | Kuntademokratia ja –politiikka työryhmään, jossa esittelimme käynnissä olevaa tutkimustamme ja pidimme teoreettisen paperin edustamisen/representaation käsitteestä. Työryhmässä työskentely oli antoisaa ja ryhmä oli keskusteleva. Kaikki esitykset olivat mielenkiintoisia ja erittäin informatiivisia. Kunnallinen demokratia ja poliittinen osallistuminen kuntatasolla vaikuttaisi olevan eräänlaisessa kuohuntatilassa kuntarakenteen muutospaineiden myötä sekä suoran osallistuvan demokratia-eetoksen ja edustuksellisen valtuustomekanismin ristikkäisvedossa. Työryhmässä käyty keskustelu ja sen lopputulemat sopivat asukasaktivismitutkimuksemme tähänastisiin havaintoihin. Selvästi jotakin on muuttumassa ja loppuvuodesta tiedämme tarkemmin ja analyyttisemmin mistä tässä muutoksesta on kyse.