MITÄ UUTTA

Kuntasäpinää tutkimuskaksikko aloitti syyskuun alussa uuden tutkimuksen. Kyse on Suomen Setlementtiliitolle Oikeusministeriön myöntämällä valtionavustuksella toteutettava tutkimus, jossa vertaillaan turvapaikanhakijoihin ja vastaanottokeskuksiin liittyviä kokemuksia eri paikkakunnalla. Kyse on pilottihankkeessa, jossa testataan ja kehitellään tutkimuksen ja analyysin menetelmiä myöhemmin tehtävän laajemman tutkimuksen tarpeisiin. Tutkimuksella on sekä käytännöllisiä että teoreettisia tavoitteita.

Käytännöllisellä puolella tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vastaanottokeskusten, turvapaikanhakijoiden ja paikallisen asukasyhteisön hyvien suhteiden mallintamisessa. Tutkimuksessamme olemme päättäneet kutsua näitä suhteita vastaanottokeskusten yhteisökäytännöiksi.

Teoreettisesti tutkimus kytkeytyy yhteiskuntasopimusteorioiden perinteeseen, joka on yksi politiikan tutkimuksen tieteenalan keskustelluimmista traditioista. Euroopan nykyisessä jännitteisessä poliittisessa tilanteessa yhteiskuntasopimusteorioilla on jälleen uutta relevanssia. Erityisesti tutkimuksessa nojataan yhdysvaltalaisen politiikan filosofin John Rawlsin (1971) tunnetuksi tekemään oikeudenmukaisuusteoriaan. Myös klassisten yhteiskuntasopimusteorioiden (Hobbes 1651; Locke 1689; Rousseau 1762) aikoinaan esiin nostamat kysymykset siitä, miten poliittinen vallankäyttö oikeutetaan, ja mitkä ihmisryhmät saavat osallistua yhteisölliseen vallankäyttöön, ovat turvapaikanhakijoiden asemaa pohdittaessa edelleen hyvin ajankohtaisia. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, keillä on oikeus osallistua yhteisön poliittiseen elämään, ja mitä tapahtuu vallankäytön legitimiteetille ja yhteiskunnan vakaudelle, jos jotkut ryhmät usein tai systemaattisesti syrjäytetään mahdollisuuksista osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon (joko välittömästi tai välillisesti edustautumalla).

Tutkimus on lähtenyt liikkeelle, ja askelmerkit on aseteltu. Keskittyminen vauhdinottoon ja itse suoritukseen on alkanut. Rakentavia kommentteja, huomioita ja ehdotuksia otetaan vastaan.