Aluksi:

19.2.2015 tutkimuksemme asukasaktivismista aloitti uuden vaiheen. Siirryimme teoreettisista pohdinnoista ja visioinnista käytännölliseen aineistonhankintaan. Keräämme tutkimusaineistoa haastattelemalla asukasaktiiveja eri puolilla Suomea. Tarkoituksemme on kerätä aineistoa tasapainoisesti siten, että koko Suomi olisi mahdollisimman edustavasti mukana.

Ensimmäisen haastattelun teimme Tampereella (kuten Facebook-ryhmäämme seuraavat jo tietävätkin). Kaikki haastattelut sekä nauhoitetaan (audio) että kuvataan. Videoidusta materiaalista työstämme myöhemmin kaksi dokumenttielokuvaa, yhden asukasaktiivisuudesta ja toisen tutkimusprosessista itsestään. Tämän lisäksi lataamme mielellämme materiaalia uudelle YouTube-kanavallemme "Studio Kuntasäpinä", mikäli saamme haastateltavilta luvan. Videoklippien tarkoituksena on tuoda esiin haastateltavien kokemuksia, käsityksiä ja ajatuksia asukasaktiivisuudesta mahdollisimman autenttisessa muodossa. Videodokumenttimme ovat puolestaan aika lailla uusi ja vähän kokeiltu - perinteistä kirjallista raportointia täydentävä - tapa esittää tutkimuksen tulokset ja reflektoida itse tutkimusprosessia.

2015-02-19%2014.41.35.jpg

Kuvassa käyttövalmis mobiili Studio Kuntasäpinää.

Haastattelun toteutus

Haastattelun valmistelu alkoi jo hyvissä ajoin etukäteen. Laadimme rungon haastattelukysymyksistä, jotta samoja asioita käsiteltäisiin kaikissa haastatteluissa. Näin pyrimme varmistamaan, että aineisto olisi mahdollisimman tasalaatuista ja käyttökelpoista. Videointi puolestaan edellytti pienimuotoisia lavastusta ja valaistusolosuhteiden säätöä sekä liikkuvan Studio Kuntasäpinän perustamista. Työnjako haastattelussamme oli, että Tiina haastattelee ja Jarmo videoi ja ottaa kuvia

2015-02-19%2017.23.00.jpg

Kuvassa haastattelija YTT Tiina Rättilä ja haastateltava Jari-Pekka Tamminen

Ensimmäisenä haastateltavanamme oli tamperelainen Jari-Pekka Tamminen. Jari-Pekka on monenlaisessa asukasaktivismissa mukana ja erityisesti kiinnittynyt paikalliseen ympäristönsuojelutoimintaan. Jari-Pekka korosti, ettei hän edusta niiden yhdistysten, järjestöjen tai yhteisötoimintaverkostojen kantoja, joissa hän toimii ja vaikuttaa, vaan tuo esiin vain omia henkilökohtaisia kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Tutkimuksemme kannalta tällainen linjaus oli pelkästään onnekasta, sillä juuri tätä me aineistonkeruussamme tavoittelemmekin – asukasaktiivien omia autenttisia kokemuksia ja käsityksiä omasta toiminnastaan.

Vaikutelmia ensimmäisestä haastattelusta

Jari-Pekka oli erinomainen haastateltava, sillä hän pohti monipuolisesti ja usein melkoisen epäortodoksisesti asukasaktivismiin, osallistumiseen ja demokratiaan liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. Lisäksi hän elävöitti ajatuksiaan käytännöllisillä esimerkeillä ja kykeni kiteyttämään sanomaansa osuvilla tiivistyksillä.  Haastattelu oli niin antoisa, että meille syntyi vaikutelma, että pelkästään jo tästä yhdestä haastattelusta voisi editoida kokonaisen dokumenttielokuvan.

Kaiken kaikkiaan tuntui mukavalta saada tutkimus aineistonkeruuvaiheeseen, vieläpä siten, että ensimmäinen kokemus oli erinomaisen positiivinen ja voimaannuttava.